ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση Κατ’οίκον II»

Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο. Δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους εξοικονομώντας ενέργεια και να αυξήσουν την αξία του.

Οι κατοικίες που χρηματοδοτούνται

 • Μονοκατοικίες
 • Πολυκατοικίες
 • Και μεμονωμένα διαμερίσματα

Πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια :

 • Bρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης <=2100 € .
 • Έχουν καταταχθεί σε κατηγορία <=Δ βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).
 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει πλέον 7 κατηγορίες:

Κατηγορία Ατομικό

Εισόδημα

Οικογενειακό

Εισόδημα

Βασικό

Ποσοστό

Επιχορήγησης

Αύξηση

Επιχορήγησης

Ανά

Προστατευόμενο

Μέλος

Μέγιστο

Ποσοστό

Επιχορήγησης

1 Εώς

10.000

Εώς 20.000 60% 5% 70%
2 10.000

εώς

15.000

20.000

εώς

25.000

50% 5% 70%
3 15.000

εώς

20.000

25.000

εώς

30.000

40% 5% 70%
4 20.000 εώς

25.000

30.000

εώς

35.000

35% 5% 70%
5 25.000 εώς

30.000

35.000

εώς

40.000

30% 5% 50%
6 30.000

εώς

35.000

40.000

εώς

45.000

25% 5% 50%
7 35.000

εώς

40.000

45.000

εώς

50.000

0% 0% 0%

Τα δάνεια είναι 4 ετή- 5ετή -6 ετή με ή χωρίς εγγυητή (χωρίς προσημείωση ακινήτου). Υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου άμεσα χωρίς επιβάρυνση.

Η εξόφληση των προμηθευτών/αναδόχων γίνεται μέσω της τράπεζα χωρίς μεσολάβηση του πολίτη.

Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης παρέχεται στον ωφελούμενο δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 70% του ύχους του δανείου..

 • Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να γίνουν ενεργειακές επιθεωρήσεις και πριν και μετά από τις παρεμβάσεις.
 • Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτεται 100% από το Πρόγραμμα μετά το τέλος των εργασίων.
 • Καλυπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου εώς 250 € χωρίς ΦΠΑ.

Εργασίες που χρηματοδοτούνται

 1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου(στέγη-πιλοτή). Συμπεριλαμβάνονται αποξηλώσεις – αποκομιδή αντικατάστασης κεραμιδιών κλπ. Σε διατηρητέα κτίρια και παραδοσιακούς οικισμούς επιτρέπεται και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης.
 2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

Συμπεριλαμβάνονται εξώπορτα κτιρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου,πατζούρια, ρολά, τέντες κλπ.

Δεν συμπεριλαμβάνεται εσωτερικές πόρτες και εξώπορτες διαμερισμάτων.

 1. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού.

Συμπεριλαμβάνονται

 • Αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής.
 • Ηλιακός θερμοσίφωνας
 • Συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης.

Δεν είναι  επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και                     τερματικές μονάδες απόδοσης θέρμανσης(σώματα, καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα κλπ)

 1. Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την υλοποίηση της παρέμβασης όπως σκαλωσιές.
 2. Το κόστος εργασιών συμπεριλαμβανομένων τυχών απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ.
 3. Ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται στο προϋπολογισμό του έργου.

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.(Εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων).

Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων είναι από 250€/τμ με μέγιστο 25.000€/ιδιοκτησία.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

 • Iκανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.
 • Eπιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα.
 • Eπιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Δικαιολογητικά

 • Στοιχεία ιδιοκτήτη (διεύθυνση, τηλέφωνο, e mail, ΑΦΜ, ΔΟΥ).
 • Συμβόλαιο ακινήτου.
 • Ταυτότητα αιτούντα .
 • Εκκαθαριστικό.
 • Έντυπο Ε1 ή Ε3.
 • Έντυπο Ε9 και Ε2.
 • Οικοδομική άδεια (για κτίρια πριν το 1983 είναι προαιρετικό,

για κτίρια πριν από το 1955 βεβαίωση ότι το κτίριο υφίσταται).

 • Έγγραφο νομιμοποίησης αυθαιρέτου ή τακτοποίηση.
 • Κάτοψη και τοπογραφικό.

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

 1. Προέγκριση δανείου –Πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
 2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερομένου – Υπογραφή δανειακής σύμβασης- Εκταμίευση προκαταβολής.
 4. Υλοποίηση παρεμβάσεων – Δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση.
 5. Προσκόμηση δικαιολογητικών – Εκταμίευση υπόλοιπου δανείου και επιχορήγησης.
Posted in Νέα.