Άδειες – Πιστοποιητικά


Η Θερμοτέχνικαλ διαθέτει ένα από τα πλέον εξειδικευμένα τεχνικά γραφεία μελετών για την έκδοση πάσης φύσεως αδειών επιχειρήσεων (ίδρυσης και λειτουργίας ) καθώς και την έκδοση οικοδομικών αδειών (ηλεκτρομηχανολογικές και κτιριακές μελέτες).

Η Θερμοτεχνικαλ προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και διεκπεραίωσης αυτών καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας- πιστοποίησης είτε αφορά την λειτουργία καταστημάτων, είτε την κατασκευή κάποιου κτιριακού, βιομηχανικού και ενεργειακού έργου.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών και την διεκπαιρέωση αυτών καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τα κάτωθι

  • Οικοδομικές άδειες
  • Βεβαιώσεις μηχανικού
  • Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου
  • Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων
  • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
  • Άδειες καταστημάτων
  • Πιστοποιητικά – Μελέτες για Πυρασφάλειες

35 χρόνια εμπειρίας

από το 1983

Εγγυημένο αποτέλεσμα

15ετής εγγύηση

Πιστοποιημένα συνεργεία

Πιστοποιημένα συνεργεία