Έργα μας


Η Θερμοτέχνικαλ έχει να επιδείξει από το 1983 ένα σημαντικό αριθμό από κατασκευές κτιρίων , ανακαινίσεις , μονώσεις , μελέτες επιβλέψεις σε πάσης φύσεως κτίρια.

Στα 35 χρόνια παρουσία της στο χώρο ένας μεγάλος αριθμός από επιχειρήσεις εμπιστεύτηκαν τις υπηρεσίες της Θερμοτεχνικαλ.

Η προτίμηση τους φυσικά δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός, έχει σχέση με την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την φάση της υλοποίησης κάθε έργου καθώς και την εξυπηρέτηση και την πλήρη τεχνική υποστήριξη μετά την ολοκλήρωσή του.

Παρακάτω παρατίθενται τα σημαντικότερα έργα μας:

35 χρόνια εμπειρίας

από το 1983

Εγγυημένο αποτέλεσμα

15ετής εγγύηση

Πιστοποιημένα συνεργεία

Πιστοποιημένα συνεργεία