Θερμομόνωση


Θερμομόνωση σε διπλή τοιχοποιία.
Εσωτερική θερμομόνωση


Η εσωτερική θερμομόνωση προστατεύεται η ίδια από τις καιρικές καταπονίσεις. Η εσωτερική θερμομόνωση μπορεί να υλοποιηθεί είτε με έτοιμα πάνελ από γυψοσανίδα με επικολλημένη στρώση μονωτικού υλικού ή με επένδυση γυψοσανίδας με ενσωματωμένο ινώδες μονωτικό υλικό σε μεταλλικό σκελετό. Είναι μοναδική επιλογή σε διατηρητέα κτίρια και ξύλινα κτίρια . Για την επιλογή του θερμομονωτικού υλικού λαμβάνεται υπ’όψιν η υπάρχουσα θερμομονωτική επάρκεια του κτιρίου (παλαιό κτιριο) ή την ενεργειακή μελέτη (νέο κτίριο ) , η κλιματική ζώνη ( περιοχή) που βρίσκεται το κτίριο , η χρήση του και τα δομικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται .

Εξωτερική θερμομόνωση


Η εξωτερική θερμομόνωση είναι η αποδοτικότερη λύση θερμομόνωσης στα κτίρια. Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας . Εξαλείφονται φαινόμενα υγρασίας και μούχλας. Προστατεύεται το κτίριο από τις καιρικές καταπονήσεις. Το κτίριο κατατάσεται σε υψηλή ενεργειακή κατηγορία.

35 χρόνια εμπειρίας

από το 1983

Εγγυημένο αποτέλεσμα

15ετής εγγύηση

Πιστοποιημένα συνεργεία

Πιστοποιημένα συνεργεία